Văn hóa công ty

1471585630755

Văn hóa công ty Qiangli Jucai

Văn hóa công ty

20200468660295206

NHIỆM VỤ NGẮN HẠN

Hướng đến Khách hàng, Trải nghiệm Hoàn hảo

20200422061373164

TINH THẦN DOANH NGHIỆP

Siêng năng, Chân thành, Phục vụ, Vô địch, Giải trí

20200455298396841

NHÂN VIÊN TINH THẦN

Tham vọng, Dũng cảm, Có năng lực

20200456518361442

TRIẾT LÝ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực và đôi bên cùng có lợi, thực chất và đáng kính

20200438450490493

DOANH NGHIỆP SLOGAN

Cùng Qiangli Jucai nắm lấy tương lai huy hoàng

20200445846275629

CÁC MỤC TIÊU NGẮN HẠN

Cùng thực hiện ước mơ cùng nhau thay đổi ngành

20200416971353650

TẦM NHÌN VÀ GIẤC MƠ

Tạo ra một công ty vĩ đại đẳng cấp thế giới.

20200466242543638

TRIẾT LÝ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Tạo ra giá trị và hướng đến con người

202004870041552457

KHÁI NIỆM KINH DOANH

Hãy đồng hành cùng một trái tim và một khối óc và chia sẻ cùng nhau