Chứng chỉ & Danh dự

1471311747177

Về chúng tôi Thông tin danh dự

Chứng chỉ & Danh dự

202004953551637004
Các số liệu kinh tế nổi bật
5202004953551637004
2019 Thương hiệu của năm - Màn hình LED
202004953551637004
Chứng nhận ISO9001
5t
Chứng nhận thành viên từ Hiệp hội ngành công nghiệp quang điện tử Hạ Môn
6f
Chứng nhận CE
Chứng nhận CCC
Chứng nhận CCC
20161234827306753
Đăng ký nhãn hiệu (Châu Âu)
20161218638340127
Đăng ký nhãn hiệu (Châu Âu)
20161290539145105
Đăng ký nhãn hiệu (Macao)
vasdsdg
Đăng ký nhãn hiệu (Đài Loan)
20161279254128683
Bảo hộ nhãn hiệu (Hồng Kông)
202004473044983599
ISO14001
202004953551637004
Chứng chỉ RoHS
202004415927416563
100 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu năm 2019 ở tỉnh Phúc Kiến
202004655454975537
50 doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng đầu năm 2019 ở tỉnh Phúc Kiến
202004898701570962
Mười thương hiệu ứng dụng màn hình LED nhỏ hàng đầu